Pierwsza książka przedstawiająca historię filozofii politycznej napisana przez polskiego autora. Jest próbą pokazania, że rozważania o polityce Tukidydesa, Platona, Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu i innych myślicieli, aż do Locke’a, są nadal myślą żywą, która może nas pobudzić do własnych przemyśleń. Przedstawia historię myśli politycznej Zachodu jako wielką debatę na temat relacji między polityką a etyką. Uczy myślenia politycznego, a napisana przystępnym językiem, jest pasjonującą lekturą.