Księgarnia NK

Stalin. Rys historyczny bolszewizmu

Boris Souvarine

94,90 

“Książka ta została napisana w latach 1930-1935 na zlecenie amerykańskiego wydawcy. Przygotowywana była w bardzo trudnych warunkach. Rozdział po rozdziale trzeba było wysyłać do Nowego Jorku i dawać je do tłumaczenia, w miarę jak powstawały, a zatem rezygnować z ich przejrzenia i przede wszystkim z możliwości obejrzenia całości pracy. Wiele rozdziałów było tworzonych w trakcie opisywanych wydarzeń, bez najmniejszego odstępu czasowego. Biblioteki francuskie nie były wówczas w niczym pomocne przy opracowywaniu niniejszego tematu, zatem musiałem liczyć wyłącznie na siebie. Właściwa dokumentacja niemalże nie istniała, a trud związany z jej poszukiwaniem wymagał więcej czasu niż odpowiednia jej redakcja. Nie miałem też możliwości sprawdzenia wersji angielskiej w celu dokonania niezbędnych poprawek.”

Na stanie

EAN: 9788376386683 ISBN: 978-83-7638-668-3 Kategorie: , , , , Tagi: , , , ,

Opis

Boris Souvarine, a właściwie Boris Konstantynowicz Lifszyc (Бори́с Константи́нович Ли́фшиц), urodzony w roku 1895 na Ukrainie, w wieku dwóch lat wyemigrował wraz ze swoją rodziną pochodzenia żydowskiego do Francji. Socjalista francuski w okresie I wojny światowej, korespondent paryski dziennika „Nowaja Żizn” (publikowanego przez Maksyma Gorkiego w Piotrogrodzie), jeden z założycieli partii komunistycznej we Francji, następnie jeden z sekretarzy III Międzynarodówki. W tym charakterze współpracował z Leninem, Trockim, Zinowiewem, Bucharinem, Radkiem, Rakowskim, Klarą Zetkin, Gramscim, Bordigą i innymi, zanim został wykluczony z tej organizacji za „niezdyscyplinowanie”. Następnie był korespondentem paryskim Instytutu Marksa–Engelsa pod kierownictwem Dawida Riazanowa, którego był przyjacielem. Wykluczony z tego Instytutu, został korespondentem Instytutu Historii Społecznej w Amsterdamie. Współpracownik wydawnictwa „Encyclopaedia Britannica” oraz „Encyclopaedia of the Social Sciences”. Założyciel i dyrektor czasopism „La Critique Sociale”, a następnie „Contrat Social”. Zmarł w Paryżu w 1984 roku.

“Książka ta została napisana w latach 1930-1935 na zlecenie amerykańskiego wydawcy. Przygotowywana była w bardzo trudnych warunkach. Rozdział po rozdziale trzeba było wysyłać do Nowego Jorku i dawać je do tłumaczenia, w miarę jak powstawały, a zatem rezygnować z ich przejrzenia i przede wszystkim z możliwości obejrzenia całości pracy. Wiele rozdziałów było tworzonych w trakcie opisywanych wydarzeń, bez najmniejszego odstępu czasowego. Biblioteki francuskie nie były wówczas w niczym pomocne przy opracowywaniu niniejszego tematu, zatem musiałem liczyć wyłącznie na siebie. Właściwa dokumentacja niemalże nie istniała, a trud związany z jej poszukiwaniem wymagał więcej czasu niż odpowiednia jej redakcja. Nie miałem też możliwości sprawdzenia wersji angielskiej w celu dokonania niezbędnych poprawek.”

Informacje dodatkowe

Autor książki

Liczba stron

718

Okładka

miękka

Spis treści

Spis treści:

"Wspaniały Gruzin ze stali", "kaukaski Lenin" /1

Słowo od tłumacza /5

Nota o autorze /7

Wstęp /9

Przedsłowie /17

I. Soso /23
Narodziny Stalina – Jego rodzina i kraj pochodzenia – Dzieciństwo i młodość – Kaukaz i Gruzja – Środowisko i zwyczaje – Bandyci i szlachta – Warunki ekonomiczne i społeczne – Seminarium w Tyflisie – Kolej żelazna na Zakaukaziu – Pierwsi gruzińscy socjaldemokraci – Przyłączenie się Stalina do ruchu socjalistycznego.

II. Lata nauki /37
Socjalizm w Rosji – Robotnicy i chłopi – Przemysł w czasach caratu – Spóźniony kapitalizm i bezsilna burżuazja – Inteligencja – Pionierzy rewolucji – Teoretycy i doktryny – Herzen, Bakunin, Nieczajew, Tkaczew – Populizm i terroryzm – Wkroczenie na scenę proletariatu – Marksizm – Plechanow – Kręgi robotników i socjalistów – I Kongres Partii Socjaldemokratycznej – Stalin w Tyflisie – Autobiografia w skrócie – Lenin – "Iskra" – Początki bolszewizmu – Trocki – Główne idee Lenina.

III. Prolog rewolucji /65
Stalin i Lenin – II Zjazd Socjaldemokracji – "Twardzi" i "miękcy" – Bolszewicy i mienszewicy – Rozłam – Lenin jakobinem – Stalin bolszewikiem – Walki wewnątrzpartyjne – Izolacja Lenina – Dyskusje i polemiki – Róża Luksemburg – Proroctwo Plechanowa – Pierwsi leninowcy – Wojna rosyjsko-japońska – Partia socjalistyczno-rewolucyjna – Strajki i ruch robotniczy – "Krwawa niedziela" w Sankt Petersburgu – Rewolucja 1905 r. – III Zjazd Socjaldemokracji, organizowany przez bolszewików – Rada Delegatów Robotniczych – Spór między socjalistami – Lenin w oczach Stalina.

IV. Zawodowy rewolucjonista /93
Po pierwszej rewolucji – Jedność socjaldemokratyczna – Zjazd w Sztokholmie – Nowe spory między bolszewikami a mienszewikami – Duma – Lenin i bojkot wyborów – Bojewiki – Ekspropriacje i zamachy – Mała wojna partyzancka – Centrum bolszewizmu – Krasin – Sprawa tyfliska – Kamo – Stalin i terroryzm bolszewicki – Cincadze – Piłsudski – Zjazd w Londynie – Stalin w Baku – Stalin w więzieniu – Stalin w Petersburgu – Ostateczny rozłam socjaldemokracji – Bolszewizm i mienszewizm – Zmierzch rewolucji – Tendencje, frakcje i grupy – Sprawa pieniędzy – Bogdanow – Partia bolszewicka – Stalin członkiem komitetu centralnego – Lenin i Trocki – Kwestia narodowa – Stalin w Austrii – Malinowski – Stalin zesłany na Syberię – Policjanci i prowokatorzy.

V. Rewolucja /141
Wojna 1914 r. – Defensizm i defetyzm – Lenin sam przeciwko wszystkim – Rewolucja lutowa – Rząd Tymczasowy i Rada Pietrogrodzka – Stalin na wolności – Zamęt wśród bolszewików – Powrót Lenina – Tezy kwietniowe – "Cała władza w ręce rad!". Trocki z Leninem – Nadzieje na rewolucję światową – Dni lipcowe – Sprawa rad – Epizod z Korniłowem – VI Zjazd Partii. Rola Stalina – Wielka fala bolszewizmu – Trocki przewodniczącym Rady Piotrogrodzkiej – Lenin teoretykiem integralnej demokracji – "Państwo i rewolucja" – Różnice zdań odnośnie do daty powstania – Lenin żąda zamachu stanu – Trocki kieruje operacjami wojskowymi – Rewolucja październikowa – Pewności i perspektywy.

VI. Wojna domowa /181
Po zwycięstwie – Różnice zdań wśród bolszewików – Lenin przy pracy – Wolność prasy – Gorki przeciw Leninowi – Rada Komisarzy Ludowych – Stalin komisarzem do spraw narodowości – Prawa narodów: teoria i praktyka – Ewolucja Lenina – Ostrzeżenia Róży Luksemburg – W Gruzji – Nierozwiązywalne problemy – Kwestia rolna – Opinia Róży Luksemburg – Wahania Lenina – Dyktatura proletariatu – Wojna i pokój – Brześć Litewski – Niezgoda bolszewików – Lenin i pokój za wszelką cenę – Prawa Trockiego – Frakcja lewicowa – Ostry kryzys w Partii – VII Zjazd – Partia Komunistyczna – Trocki komisarzem wojny – Czeka – Stalin na froncie – Armia Czerwona – Bunty, zamieszki i rebelie – Opozycja wojskowa – Carycyn – Terror – Stalin przeciwko Trockiemu – Rozejm i rewolucje – Woja domowa rosyjsko-rosyjska – Stalin dowódcą wojskowym – Międzynarodówka Komunistyczna – VIII Zjazd Partii – Stalin komisarzem do sprawa inspekcji – Współpracownicy Lenina.

VII Republika Rad /239
Ewolucja bolszewizmu – Lenin i dyktatura – Kierownicza oligarchia – Kara śmierci – Militaryzacja reżimu – Armie prace – Koniec Rad – Sprzeczności Lenina – Politbiuro Partii Sekretariat Komitetu Centralnego – IX Zjazd Partii – Opozycja demokratyczna – Dyskusje o związkach zawodowych – Lenin przeciwko Trockiemu – Opozycja Robotnicza – X Zjazd Partii – Kronsztad – Nowa Polityka Ekonomiczna – Thermidor – Stalin sekretarzem Partii – Rzeczywistość sowiecka – Aparat – Antagonizmy osobiste – XI Zjazd Partii – Pochwała Stalina przez Lenina – Choroba Lenina – Stalin przy pracy – Biurokracja – Reformatorskie projekty Lenina – Polityka w sprawie narodowości – Stalin i Gruzja – Lenin przeciwko Stalinowi – Ostatnie rady Lenina – Testament – Kwestia planu gospodarczego – Rozłam między Leninem a Stalinem – Stan Republiki Rad.

VIII Dziedzictwo /295
Trojka – Trocki w oczekiwaniu – Związek Republik Sowieckich – XII Zjazd Partii – Kryzys gospodarczy i "nożyce" – Trocki i chłopi – Tendencje i ugrupowania partyjne – Niejawne frakcje – Dyktatura triumwiratu – Strajki i demonstracje robotnicze – Trocki przeciwko trojce – Czterdziestu Sześciu – Stalin i rewolucja niemiecka – Triumwirat i demokracja – "Nowy Kurs" – Stalin przeciwko Trockiemu – Przegrana opozycji – Odpowiedzialność Trockiego – Śmierć Lenina – Leninizm religią narodową – Bolszewizm i leninizm – XIII Zjazd Partii – Bolszewizacja i Międzynarodówka Komunistyczna – Polowanie na trockistów – Stalin prorokiem – Powstanie w Gruzji – Wyznania Stalina – Czeka i GPU – Samobójstwa – Nowy konflikt w Partii – Przegrana Trockiego – Rozpad triumwiratu – Opozycja Leningradu – Dyktatura Sekretariatu – Wobec wsi – "Bogaćcie się" – Lewica i prawica – Stalin teoretykiem – Socjalizm w jednym kraju – XIV Zjazd Partii – Stalin i statysta – Przegrana nowej opozycji – Stalin dożywotnim sekretarzem.

IX Dziedzic /371
Stalin z oczach Trockiego – Wariacje na temat Thermidora – Optymizm Trockiego – Blok opozycyjny – Kondycja klasy robotniczej – Dziecięce włóczęgostwo – Przewidywania Stalina – Industrialiści – Plan – Wyrównywania rachunków między leninowcami – "Kwestia angielska" – Stalin przy sterze – Spory, dysputy i kłótnie – Stalin przeciwko nadmiernej industrializacji – "Kwestia chińska" – Porażka Stalina – Klęska komunistów w Chinach – Nieunikniona wojna – Rozbicie bloku opozycyjnego – Plan pięcioletni – Trocki wykluczony z Partii – Opozycja poza prawem – XV Zjazd Partii – Stalin industrialistą – "Kapitulanci" – Komuna Kantońska – Zesłanie opozycji – Trocki na Syberii – Sprzeczności i odpowiedzialność opozycji – Proces szachtyński – Stalin i kolektywizacja rolnictwa – Prawica przeciwko Stalinowi – Nowe walki wewnętrzne – Rewelacje Bucharina – Niebezpieczeństwo ze strony prawicy – Trocki na wygnaniu – Stalin i Plan – Odkułaczanie – Przegrana prawicy – Reżim Stalina – Państwo knuto-sowieckie – "Rok wielkiego przełomu" – Koniec NEP-u – Pięćdziesiąte urodziny Stalina.

X Stalin /449
Plan Stalina – Obietnice i warunki – Edukacja publiczna – Aparat biurokratyczny – Dyktatura Stalina – XVI Zjazd Partii – "Linia generalna" – Kolektywizacja wsi – "Sukcesowy zawrót głowy" – Industrializacja – Drakońskie środki – Dekrety i okólniki – Paszport wewnętrzny – Niedostatek – Represje, aresztowania, zesłania – Riazanow – Milczenie Stalina – Głód – Bilans przemysłowej pięciolatki – Plan, skutki i konsekwencje – Pozory i rzeczywistość – Historyczne zaszłości – Pamięć o Piotrze Wielkim – Podobieństwa i porównania – Nauczanie historii Rosji – Społeczeństwo sowieckie – Socjalizm czy kapitalizm państwowy? – Nowe przywileje – Możliwość wojny – Neopatriotyzm i neodefetyzm – Przeciw socjalizmowi i komunizmowi – Nierówność polityczna i społeczna – Literatura i sztuka za Stalina – Samobójstwa – XVII Zjazd Partii – Stalin ponad wszystkim – "Największy z widzów wszystkich czasów i wszystkich ludów" – II Plan Pięcioletni – Ewolucje Stalina – ZSRS i Liga Narodów – Stalin pacyfistą – Młodzież sowiecka – Międzynarodowa kompromitacja komunizmu – Kim jest Stalin? – Samobójstwo Alliłujewej – Zamordowanie Kirowa, odpowiedź terroryzmem na terror – Odwaga Stalina – Ostatnie słowa Lenina.

XI Kontrrewolucja /517
Daty historyczne – Sprawa Kirowa – Odciągania uwagi i represje – Konstytucja stalinowska – Zesłania i czystki – Metody stalinowskie – Przeniesienia i zniknięcia – Mikołaj Jeżow – Koniec starej gwardii – Usunięcia i likwidacje – Wielki odwrót – Środki gospodarcze – Moralność i obyczaje – "Ofensywa na froncie kulturowym" – Szczęśliwe życie – Stachanowizm – Odkrycie ojczyzny – Stalin i Hitler – Hierarchia i wyróżnienia – Edukacja publiczna – Rewizja historii – Tradycja – Przemiana Stalina – Koniec Rad – Jednomyślność – Samobójstwa i podejrzane zejścia – Proces Szesnastu – Proces Siedemnastu – Upadek Jagody – Masowe aresztowania, seryjne egzekucje – Dekapitacja Armii Czerwonej – Straszliwy rok – Seria samobójstw – Proces Dwudziestu Jeden – Mussolini i Stalin – Hekatomba – Komunistyczna Noc Świętego Bartłomieja – Próba statystyki – Wybory "demokratyczne" – Nowy XVI w. – Iwan Groźny – "Ludzie bez biografii" – Młodzież – Zagadki historyczne – Spisek wojskowy? – Siły sprawcze Stalina – Apologie i peany – Porażka gospodarcza totalitarnej – XVIII Zjazd Partii – Spis z 1937 r. – Bilans katastrofy – Polityka zagraniczna – Reżim Stalina.

Post scriptum – Wojna -/583

Posłowie /589

Wykaz skrótów do bibliografii /645

Bibliografia /647

Indeks osób /691