Zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco i bierz udział w promocjach!

Wydawnictwo NK

Wesprzyj wydanie i promocję książki

Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach zaborów 1815-1914

Grzegorz Kucharczyk

Opis

Książka “Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach zaborów” autorstwa prof. Grzegorza Kucharczyka poświęcona jest analizie systemu cenzury wprowadzonego przez władze pruskie na terenie Wielkopolski w okresie zaborów.
Autor omawia w niej różne aspekty działalności cenzury pruskiej, takie jak: jej organizację, metody pracy, a także wpływ na życie kulturalne, polityczne i społeczne regionu. Kucharczyk opisuje również różne przypadki cenzury, w tym zakazy wydawnicze i konfiskaty publikacji, a także sankcje wobec autorów i wydawców naruszających prawa cenzury.
Książka ta jest ważnym źródłem informacji dla osób interesujących się historią Wielkopolski oraz historią cenzury i wolności słowa w ogóle.

O Autorze:

Prof. Grzegorz Kucharczyk – historyk, autor kilkudziesięciu monografii naukowych poświęconych historii Prus i Niemiec w XIX i XX wieku, dziejom stosunków polsko-niemieckich oraz historii myśli politycznej, m.in. „Christianitas – między Niemcami i Rosją”, „Prusy, Rzesza i Mitteleuropa. Wokół niemieckiego tła Aktu 5 listopada 1916”, „Katedra i uniwersytet. O kryzysie i nadziei chrześcijańskiej cywilizacji”. Pracownik Instytutu Historii PAN oraz prorektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Członek Rady Instytutu Zachodniego w Poznaniu. W 2021 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Książka prof. Grzegorza Kucharczyka przybliża i opisuje wiek cenzury pruskiej działającej na Wielkopolsce w latach 1815-1914. Wielkopolska przedstawiona jest w niej na tle innych prowincji państwa władanego przez Hohenzollernów. Czerpiąc z dokumentów archiwalnych zarówno prukich, jak i poznańskich, prof. Kucharczyk charakteryzuje strukturę organizacyjną oraz pruskie prawo cenzurowe, a także bariery stojące na drodze do jego pełnej egzekucji. Interesującym wątkiem jest wprowadzone w publikacji pojęcie post-cenzury, cechujące okres po Wiośnie Ludów z 1848 roku oraz powiązanie cenzury z kierunkami polityki zagranicznej Prus i relacjami w triadzie państw zaborczych wobec Rzeczpospolitej. Nie bez znaczenia dla prof. Kucharczyka pozostaje także kwestia głębokich sporów polsko-niemieckich przebiegających na kilku płaszczyznach tożsamości i symboliki narodowej oraz odmienności wyznaniowej pozostających przedmiotem żywego zainteresowania organów cenzorskich. Czytelnik znajdzie tutaj pogłębioną analizę historyczno-prawną, podpartą licznymi przykładami, która historię wieków XIX i XX ukazuje w żywy i wciągający sposób, charakterystyczny dla publikacji prof. Grzegorza Kucharczyka.

Jeśli wesprzesz wydanie książki darowizną min. 5000 zł otrzymasz:

  • wszystkie książki, które ukazały się w Wydawnictwie Nowej Konfederacji do dnia wpłaty oraz książkę „Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach zaborów 1815-1914” po publikacji
  • roczny dostęp do portalu nowakonfederacja.pl

Jeśli wesprzesz wydanie książki darowizną min. 3000 zł otrzymasz:

  • wszystkie książki, które ukazały się w Wydawnictwie Nowej Konfederacji do dnia wpłaty oraz książkę „Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach zaborów 1815-1914” po publikacji
  • roczny dostęp do portalu nowakonfederacja.pl

Jeśli wesprzesz wydanie książki darowizną min. 1000 zł otrzymasz:

  • trzy wybrane książki wydawnictwa Nowej Konfederacji oraz książkę „Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach zaborów 1815-1914” po publikacji
  • półroczny dostęp do portalu nowakonfederacja.pl

Jeśli wesprzesz wydanie książki darowizną min. 500 zł otrzymasz:

  • wybraną książkę Wydawnictwa Nowej Konfederacji oraz książkę „Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach zaborów 1815-1914” po publikacji
  • kwartalny dostęp do portalu nowakonfederacja.pl

Jeśli wesprzesz wydanie książki darowizną min. 100 zł otrzymasz:

  • e-book „Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach zaborów 1815-1914” po publikacji
  • dwumiesięczny dostęp do portalu nowakonfederacja.pl

Jeśli wesprzesz wydanie książki darowizną od 1 zł otrzymasz:

Darowizny można również kierować na rachunek bankowy
Wydawnictwa "Nowej Konfederacji":
Numer konta: 25 1560 0013 2376 9529 1000 0004
Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK
IBAN: PL 25 1560 0013 2376 9529 1000 0004
Tytuł: Darowizna na cele statutowe – wydanie książki Cenzura pruska w Wielkopolsce w czasach zaborów


Wpisz kwotę, którą chcesz przekazać na rzecz
Wydawnictwa Nowej Konfederacji (Tpay)

Wsparcie przez PayPal

Data premiery książki: MAJ 2023