Księgarnia NK

Przedsprzedaż

Pisma geopolityczne

Eugeniusz Romer, Marek Stefan

44,00 56,00 

Pisma geopolityczne Eugeniusza Romera – to zbiór najważniejszych prac jednego z najwybitniejszych polskich geografów i ojca polskiej myśli geopolitycznej. Dzieła te powstające na przestrzeni kilkudziesięciu lat w jednym z najburzliwszy okresów w dziejach Rzeczpospolitej, są próbą zmierzenia się z pytaniami, jak położenie geograficzne Polski między Bałtykiem a Karpatami, wpłynęło na jej losy na przestrzeni dziejów i w jaki sposób odcisnęło się na strategicznych decyzjach polskich elit o kierunkach rozwoju państwa. Romer doskonale łączy wiedzę z zakresu geografii, geologii, polityki, historii i statystyki tworząc niezwykle złożony i fascynujący obraz ziem Polski, będący mozaiką kultur, narodów i krzyżowania się na jej terytorium wpływów zewnętrznych mocarstw. Dzieła Romera, to także, a może przede wszystkim próba dowiedzenia słuszności dążeń Polaków do niepodległości i podmiotowości na arenie międzynarodowej, których zostali oni pozbawieni na ponad 120 lat.

Jest to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto interesuje się geopolityką.

Niższa cena tylko w przedsprzedaży!
Wszystkie egzemplarze kupione w przedsprzedaży zostaną podpisane przez autora nowego opracowania tekstów, Marka Stefana. Premiera planowana jest na 15.12.2021, od tego dnia rozpoczniemy wysyłanie kupionych książek. 

Wyczyść
Wysyłka od 15.12.2021

Opis

Pisma geopolityczne Eugeniusza Romera – to zbiór najważniejszych prac jednego z najwybitniejszych polskich geografów i ojca polskiej myśli geopolitycznej. Dzieła te powstające na przestrzeni kilkudziesięciu lat w jednym z najburzliwszy okresów w dziejach Rzeczpospolitej, są próbą zmierzenia się z pytaniami, jak położenie geograficzne Polski między Bałtykiem a Karpatami, wpłynęło na jej losy na przestrzeni dziejów i w jaki sposób odcisnęło się na strategicznych decyzjach polskich elit o kierunkach rozwoju państwa. Romer doskonale łączy wiedzę z zakresu geografii, geologii, polityki, historii i statystyki tworząc niezwykle złożony i fascynujący obraz ziem Polski, będący mozaiką kultur, narodów i krzyżowania się na jej terytorium wpływów zewnętrznych mocarstw. Dzieła Romera, to także, a może przede wszystkim próba dowiedzenia słuszności dążeń Polaków do niepodległości i podmiotowości na arenie międzynarodowej, których zostali oni pozbawieni na ponad 120 lat.

Jest to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto interesuje się geopolityką.

Eugeniusz Romer (1871-1954) – polski geograf, geolog, kartograf i pedagog. Jeden z twórców polskiej myśli geopolitycznej. Profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Jagiellońskiego, członek Polskiej Akademii Nauk. Współtwórca wydawnictwa “Książnica-Atlas”. Twórca geopolitycznej koncepcji “pomostowości” ziem polskich, wskazującej na kluczową rolę terytorium Rzeczypospolitej w obszarze między Morzem Bałtyckim i Czarnym. Autor jednego z najważniejszych opracowań kartograficzno-statystycznych dotyczących ziem Polski – Geograficzno-statystycznego atlasu Polski (1916 r.), które odegrało niemałą rolę w pracach przedstawicielstwa polskiego podczas konferencji pokojowej w Wersalu kończącej I wojnę światową. Podczas paryskiej konferencji kierował pracami Biura Geograficznego przy Komitecie Narodowym Polskim. Był także ekspertem polskiego MSZ podczas konferencji ryskiej kończącej wojnę polsko-bolszewicką 1919-1921. Jego dorobek w obszarze geopolityki stał się źródłem inspiracji i punktem odniesienia dla innych polskich myślicieli geopolitycznych jak Włodzimierz Wakar czy Jerzy Niezbrzycki vel Ryszard Wraga

Marek Stefan – politolog, publicysta i dziennikarz. Doktorant w Kolegium Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Zastępca redaktora naczelnego magazynu o tematyce stosunków międzynarodowych Układ Sił. Współpracuje także z Nową Konfederacją oraz ośrodkiem Strategy and Future. Zajmuje się przede wszystkim geopolityką obszaru Eurazji w tym przede wszystkim relacjami transatlantyckimi oraz Europą Środkowo-Wschodnią, a także historią polskiej myśli geopolitycznej.

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Informacje dodatkowe

Autor książki

,

Liczba stron

540

ISBN

978-83-962648-9-3

Okładka

twarda

Spis treści

Wstęp – Jacek Bartosiak

Rola rzek w historii i geografii narodów

Polska i Polacy

Ziemia i Państwo

 • Pierwsza próba syntezy
 • U podstaw „Zarzewia”
 • Podczas Wielkiej Wojny (1915)
 • Podczas Wielkiej Wojny (1917)
 • Po zwycięstwie (1920)
 • Polska współczesna
 • Kilka problemów regionalnych
 • Prawo Polski do morza
 • Problemy Południowego Wschodu Polski
 • Geopolityka w nazwach geograficznych
 • Zdjęcia momentowe Polski współczesnej
 • Geopolityczne perspektywy świata

Czy Polska była do 1939 roku krainą przejściową?

Duch Polski Zachodniej

Posłowie – Marek Stefan

Może Cię także zainteresować...