Zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco i bierz udział w promocjach!

Księgarnia NK

Procedura wydawnicza

Procedura wydawnicza składa się z kilku etapów:

  1. Zgłoszenie monografii naukowej lub podręcznika akademickiego do wydania. Autor, składa wniosek osobiście lub mailowo: wydawnictwo@nowakonfederacja.pl. Wniosek powinien zawierać tekst, określać autora (lub autorów), zawierać krótki opis publikacji, spis treści, a także wykaz ilustracji i dodatkowych materiałów wraz z informacja o prawie do ich wykorzystania.
  2. Wstępną decyzję na temat zakwalifikowania publikacji do planu wydawniczego podejmuje Zespół Wydawnictwa.
  3. Po wprowadzeniu tytułu do planu wydawniczego następują następne etapy procedury wydawniczej (weryfikacja w programie antyplagiatowym, podpisanie wstępnej umowy między Autorem a wydawnictwem, skierowanie utworu do recenzji naukowej, rezerwacja numeru ISBN dla danej pozycji).
  4. Wszystkie publikacje naukowe poddawane są recenzji naukowej. Jej szczegółowe zasady opisane są w procedurze recenzowania, zgodnej z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  5. Na podstawie recenzji naukowej podjęta zostaje decyzja o zakwalifikowaniu utworu do druku i informuję Autora o wyniku recenzji i dalszych etapach pracy nad dziełem. Publikowane są tekst, które uzyskały pozytywną recenzję. W przypadku recenzji negatywnej i odmowie wydania monografii, Autor zostaje niezwłocznie poinformowany a wydawnictwo zobowiązuje się do niewykorzystywania materiałów przesłanych przez Autora.
  6. Po pozytywnym zrecenzowaniu pracy następują kolejne etapy wydawnicze (opracowanie redakcyjne, projekt layoutu, skład i łamanie, korekta językowa i techniczna, projekt okładki, druk).
  7. Wydawnictwo podejmuje decyzję o nakładzie, cenie egzemplarzowej, sposobie dystrybucji i nośnikach. Autor otrzymuje egzemplarze recenzenckie zgodnie z umową zawartą z wydawnictwem.